top of page
Septic Tanks System Installing

Onderhoud

Wat mag wel en wat mag niet worden afgevoerd naar de septic tank?
Om voor een goede flora en fauna van bacteriën te zorgen dient er zo nu en dan in gegrepen te worden. Het in de septic tank gooien van een kadaver is al voldoende om het bacteriën proces op gang te brengen.
Een aantal middelen kan de goede werking van de septic tank verstoren.
Hieronder een lijst van deze middelen.

(Schoonmaak)middelen die de werking van de septic tank verstoren:​

  • bleekmiddelen

  • ontstoppingsmiddelen

  • sterk zure ontkalkingsmiddelen (zoals fosforzuur, zwavelzuur)

  • basische middelen (bijv. soda)


Stoffen die niet op de septic tank geloosd mogen worden:

  • oliën en vetten, jus, braad- en bakvet

  • verf, oplosmiddelen

  • medicijnen

  • smeerolie en koelvloeistof

  • bestrijdingsmiddelen

Onderhoud: Over
bottom of page