top of page
Septictank3.jpg

Inbouwvoorschrift IBA klasse 1 PE

1. Algemeen
2. Materiaalbeschrijving
3. Functiebeschrijving
4. Installatievoorschriften
5. In bedrijf name
6. Functiecontrole
7. Slibafvoer1. Algemeen:

De Roth Septic Tank is bedoeld voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. 
Overig afvalwater en regenwater mogen niet op dit systeem geloost worden.

De Septic Tank is ontworpen conform de Europese norm EN-12566-1 en de uitvoeringsregeling lozingenbesluit bodembescherming en voldoet aan de eisen indien bij installatie en gebruik de voorschriften van de fabrikant nageleeft worden.

Overmatig gebruik van wasmiddelen en schuimbaden dient vermeden te worden.
Gebruik milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Schudt nooit giftige of agressieve producten, medicijnen, olie, verfmiddelen etc. in de afvoer, aangezien deze producten de bacteriecultuur verstoren.

Bij verstoppingen verdient het de voorkeur deze mechanisch te verhelpen.


2. Materiaalbeschrijving:

De toegepaste polyethyleen reservoirs (PE) zijn volkomen dicht aangezien deze uit een stuk worden gemaakt.
De reservoirs zijn 100% recyclebaar. De toe- en afvoer DN 100 zijn ingelast.
Ter hoogte van de toevoer bevindt zich boven op het reservoir een opening van DN 300 mm. ten behoeve van onderhouds/inspectiewerkzaamheden, welke middels op maat te maken schachten tot op maaiveldhoogte te brengen zijn. De afdekking is vast te zetten.

De septic-tank heeft een verval van 100mm. 

De ZG3 bestaat uit 1 tank met een inhoud van 3000 liter.
De DG 6 bestaat uit twee gelijke reservoirs van 3000 liter, tweede reservoir is voorzien van een tussenschot
De DG6-3 inhoud 6000 liter 1 x 3000 liter en 2 x 1500 liter


3. Functiebeschrijving:

In het eerste reservoir zetten de grove bestanddelen zich af, en breken bacteriën het afvalwater af.
In het tweede en derde reservoir wordt het afvalwater verder gereinigt. 


4. Installatievoorschriften:

- Inbouw van een compleet ZG 3, DG 6- of DG 6/3 systeem.


De inbouwplaats is zo te kiezen dat onderhoudsvoertuigen dicht genoeg bij het systeem kunnen komen.
Het systeem dient buiten verkeerszones gehouden te worden. Mocht dit toch niet anders kunnen dan dienen maatregelen genomen te worden om deze lasten niet op het systeem te laten komen.

Voor het inbouwen dienen de reservoirs en de inbouwdelen gecontroleerd te worden op evt. transportbeschadigingen.
De bouwput dient afhankelijk van de afvoerdiepte gemaakt te worden met inachtneming van de daarvoor geldende veiligheidsnormen. Bij een draagkrachtige ondergrond is een bed van ongeveer 200mm. verdicht grind, korrel ca. 3mm. voldoende. In andere gevallen dient er een betonplaat van ongeveer 150 mm. dikte,  B25 gemaakt te worden. Via PVC-leidingen DN 100 worden de reservoirs met elkaar verbonden. De aan- en afvoer worden middels schuifmoffen spanningsvrij gemonteerd.

De reservoirs dienen met water gevuld te worden en laagsgewijs met stampbeton of grind (3 mm./ca. 200mm.dik) te worden aangevuld. De rest tot aan de bouwputwand kan met het uitgegraven zand worden aangevuld. Uiteraard dient dit verdicht te worden door inwateren. Niet met trilplaten werken! De afdekkingen van de diverse schachten dienen ongeveer 100mm. boven maaiveld uit te steken. Bij hoge grondwaterstand dienen de tanks ingestort te worden in beton, tot aan de bovenzijde van de inkeping.

Indien de Septic Tank alleen in verkeersvrije zones wordt toegepast is de toepassing van polystyrol vulplaten voldoende. Op deze platen mag max. een laag aarde worden aangebracht van 250-300 mm. Bij toepassing van betonnen putranden of andere betonafdekkingen moeten deze vrijdragend aangebracht worden.
Bij hoog grondwater mogen de reservoirs niet verder geledigt worden dan tot de hoogte van de grondwaterspiegel. Evt. dient er een drainage te worden toegepast. De afvoer dient opstuwzeker uit te monden.

Men dient te letten op een voldoende be- en ontluchting van het systeem. Schachten dienen op maat te worden afgekort. De veiligheidsafdekking dient vastgezet te worden met de meegeleverde passtiften.


5. In bedrijf name:

Direct na plaatsing dient het complete systeem afgevuld te worden met water. Hierna is het systeem bedrijfsklaar. 


6. Functiecontrole:

Het zich in het reservoir te vormen drijflaag dient in regelmatige tussenposen (afh. van vuilvracht, dient men empirisch vast te stellen) verwijdert te worden. Deze drijflaag mag niet vast worden of verkorsten. 


7. Slibafvoer:

De septic tank dient bij 50% slibvulling leeggemaakt te worden. Afhankelijk van de vervuiling is de ledigingsfrequentie 1 maal per 3 a 5 jaarafhankelijk van de vervuiling. Bij een compleet lediging dient voor een snelle opstart ongeveer 100mm. restslib in ieder reservoir achter te blijven. Na slibontname dient het systeem direct daarna wederom afgevuld te worden met water.

Inbouwvoorschrift IBA klasse 1 PE: Over
bottom of page