top of page

Regeling lozing afvalwater huishoudens


Gegevens te verstrekken bij een melding van een ongerioleerde lozing

Lees voor het invullen van het meldingsformulier ongerioleerde lozing, eerst de brochure “individuele behandeling van afvalwater, sanering van ongezuiverde lozing van huishoudelijk afvalwater per 1 januari 2005 verplicht” van het waterschap.

Inbouwvoorschrift IBA klasse 1 beton


Inbouwvoorschrift IBA klasse 1 PE


Brochures en voorschriften: Services
bottom of page