top of page

Maak kennis met uw septictank specialist

Voor uw professionele totaal oplossing

Home: Welkom

Over septictanks

In de septische put wordt sanitair afvalwater afkomstig van toiletten, douche en bad gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen worden van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën Deze maken een deel van het bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen het daarna. Het inerte en niet verwijderde bezonken materiaal moet na verloop van tijd geruimd worden door een ruimingsfirma.

De septictanks kunnen o.a. toegepast worden voor:

  • Particulieren

  • Mini campings

  • Migrantenhotels

  • Bouwunits

  • Chalets 

  • Etc.

Eventueel lange termijn verhuur mogelijk.

Stroomt de uitloop van je toilet nog steeds in een oppervlaktewater, is dit niet optimaal? Dit kan voor geurhinder rondom het lozingspunt zorgen. Alle lozingseenheden die niet direct op een riool worden aangesloten dienen aan het lozingenbesluit te voldoen. In het lozingenbesluit is van kracht geworden dat een septic tank aan de CE normeringen moet voldoen. 

Wij bieden u een groot assortiment septic-tanks, voor woningen en kantoren. De septic-tank, I.B.A.-klasse 1, is ontworpen volgens de Europese Norm EN 12566-1.

De septische put, ook vaak septic tank of septictank genoemd, is een waterdichte, ondergrondse bak waarin het toilet spoelwater van een huis wordt afgevoerd. Hierin verblijft het spoelwater tijdelijk zodat vaste delen kunnen verteren. Na deze verblijf tijd wordt het spoelwater geloosd op het oppervlaktewater. Daar waar geen oppervlaktewater is, wordt op de bodem geloosd. 
Septische tanks zijn er in diverse uitvoeringen. 


U kunt altijd telefonisch contact opnemen voor meer informatie over de septic-tanks of het informatieformulier in te vullen. Tevens is het mogelijk om een offerte aan te vragen of een bestelling te maken.

Wij staan u graag te woord.

Home: Over

Vraag uw gratis offerte aan

Bedankt voor de inzending!

Septictank.jpeg
Home: Contact
bottom of page